Wycena wartości aktywów netto na dzień 11.06.2018 r.