PFR Otwarte Innowacje FIZ

Czym jest Fundusz Otwartych Innowacji FIZ?

Fundusz Otwartych Innowacji FIZ powstał po to, aby zachęcać przedsiębiorstwa do działania w modelu otwartych innowacji.

Innowacje powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, ale z udziałem zewnętrznych źródeł wiedzy, technologii czy innych zasobów. Takimi źródłami mogą być: uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, naukowcy, klienci lub interesariusze przedsiębiorstwa.

Fundusz może dofinansowywać projekty typu zakup licencji czy patentów, zlecanie analiz przedwdrożeniowych lub testy rynkowe, jeśli w wyniku tych projektów powstają innowacje technologiczne – nowe produkty lub procesy.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Innowacyjne MŚP
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Inwestorzy Prywatni
Fundusz Otwartych Innowacji FIZ w skrócie
Termin naboru
Termin naboru

nabór ciągły

Branża
Wsparcie dla

spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki nienotowane na GPW i NewConnect

Dla kogo
Uczestnicy programu

mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy; Pośrednicy Finansowi, Inwestorzy Prywatni

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

Dla spółki: 5-60 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Większy transfer technologii do gospodarki przez wsparcie komercjalizacji badań i rozwoju.
 2. Włączenie Inwestorów Prywatnych w finansowanie innowacji technologicznych.
 3. Zwiększanie modelu otwartych innowacji w polskiej gospodarce.
Formy finansowania

Formy finansowania:

 • finansowanie kapitałowe – akcje, udziały,
 • finansowanie quasi-kapitałowe.

 

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce finansowanie w kilku etapach:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – od 5 mln do 60 mln, jednak nie więcej niż 20% budżetu inwestycyjnego Pośrednika Finansowego,
 • możliwość kontynuacji inwestycji w spółkę – brak konkretnej kwoty, ale ograniczeniem jest wartość łącznych inwestycji w spółkę. Nie może ona przekraczać wysokości mniejszej z dwóch wartości: 60 mln lub 20% budżetu inwestycyjnego Pośrednika Finansowego.
Obszar działania

Fundusz wspiera spółki z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce. Siedziba firmy może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

Czas realizacji

Fundusz może zaangażować się w pojedynczą inwestycję na 5 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu o rok. Okres dezinwestycji trwa również 5 lat i może zostać przedłużony o rok.

Struktura zaangażowania Pośrednika Finansowego po inwestycji
 • Pośrednik Finansowy może objąć maksymalnie 49% praw udziałowych spółki.
 • Preferowane jest inwestowanie poprzez podnoszenie kapitału przedsiębiorstw.
 • Możliwe jest odkupowanie udziałów od dotychczasowych właścicieli, ale w ramach określonych limitów.
Jak wygląda proces inwestycyjny OI FIZ?
 • PFR Otwarte Inwestycje FIZ ogłasza otwarty nabór do programu i wybiera Pośredników Finansowych. Są to fundusze venture capital, które następnie wybierają spółki i projekty do finansowania. Każdy Pośrednik Finansowy wskazuje swój Zespół Zarządzający – osoby te szukają spółek i projektów do dofinansowania.
 • Pośrednicy Finansowi otrzymają od PFR Otwarte Inwestycje pulę środków o łącznej wartości 421 mln zł. Środki te są rozdzielane na poszczególnych Pośredników Finansowych – w zależności od wybranego modelu współpracy.
 • Inwestorzy Prywatni, PFR Otwarte Inwestycje FIZ oraz Zespół Zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.
 • PFR Otwarte Inwestycje może przyznać Pośrednikowi środki o wysokości maksymalnej do 60% jego kapitalizacji (Model I współpracy) albo do 97% jego kapitalizacji (Model II współpracy). Obowiązek wniesienia pozostałej kwoty spoczywa na Inwestorach Prywatnych i Zespole Zarządzającym Pośrednikiem Finansowym.

 

Model I współpracy

 

Model II współpracy

 

Inwestorzy prywatni swoje środki wnoszą nie do Pośrednika Finansowego, ale bezpośrednio do innowacyjnego przedsiębiorstwa.

 

 

Jak zostać Pośrednikiem Finansowym?

PFR Ventures Sp. z o.o. – firma, która zarządzająca portfelem PFR Otwarte Inwestycje FIZ – ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.

Potencjalny Pośrednik przechodzi przez określone etapy procesu.

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji i aplikacja do programu za pośrednictwem wniosku online.
 2. Po zamknięciu naboru online, Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. ocenia aplikacje i wybiera najlepsze podmioty do dalszych analiz. W pierwszej kolejności jest to analiza dokumentów.
 3. W toku szczegółowego badania, potencjalni Pośrednicy są zapraszani na bezpośrednie spotkanie z Komitetem Inwestycyjnym.
 4. Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny wybiera Pośredników Finansowych do danego naboru.

Kto zarządza funduszem?

PFR Ventures

Więcej informacji o PFR OI FIZ

Zobacz stronę

Skrócona nazwa funduszu

PFR OI FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!