Ogłoszenie o zmianie statutu PFR Otwarte Innowacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12 maja 2017 r.