Ogłoszenie o zmianie statutu PFR OTWARTE INNOWACJE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 stycznia 2018 r.