Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 15 grudnia 2016 r.