Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 19 grudnia 2017 r.