Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 19 lipca 2017 r.