Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 28 grudnia 2017 r.