Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 4 września 2017 r.