OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 15 LUTEGO 2019 R.