OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R.