OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2019 R.