Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku