Wycena wartości aktywów netto na dzień 28.09.2018 r