Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN z dnia 08.06.2017 r.