Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN z dnia 29 lutego 2016 r.