Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN z dnia 29 września 2016 r.