Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN z dnia 8 marca 2018 r.