Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN z dnia 18 czerwca 2015 r.