Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN z dnia 23 sierpnia 2016 r.