Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 02.06.2017 r.