Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 08.03.2017 r.