Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 14.06.2017 r.