Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 27.01.2017 r.