Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 29 marca 2016