Korekta wyceny wartości aktywów netto na dzień 31.03.2017 r.