Wycena wartości aktywów netto na dzień 29.08.2017 r