PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy PFR. Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych.

Zadaniem Grupy PFR jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego kraju.

 

PFR TFI S.A. działa na zasadach komercyjnych. Nasze funkcjonowanie jest uregulowane Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi, od funduszy specjalistycznych, np. nieruchomościowych, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do otwartych jakimi będą fundusze zdefiniowanej daty, dedykowane PPK.

 

PFR TFI jest instytucją wyznaczoną w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli gwarantuje pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ nie możemy odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy.

 

PFR TFI działa tak samo jak inne instytucje, które mogą zarządzać PPK. Tym, co nas wyróżnia jest obowiązek podpisania i obsługi każdego pracodawcy, który wyrazi taką wolę, niezależnie od wielkości firmy. Rola instytucji wyznaczonej została nam przypisana ustawowo, a tym samym dokładnie określono nasze obowiązki.

 

Zarządzamy 15 funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych, inwestującymi w polską gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorców. Nasze fundusze i organizacja zarządzania korzystają z najlepszych europejskich doświadczeń. Jednym z naszych wyjątkowych produktów inwestycyjnych jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej, wspierający krajowe podmioty, które mają odwagę i możliwości by rozwijać się poza naszymi granicami.


Działamy w trzech głównych obszarach
FEZ

Ekspansja zagraniczna

Wspieramy polskie przedsiębiorstwa, które chcą wyjść poza rynek lokalny. Do tego celu stworzyliśmy Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ)

PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe

PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe

Oferujemy i zarządzamy Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pełnimy rolę instytucji wyznaczonej. Jako TFI gwarantujemy utworzenie programu dla każdego przedsiębiorstwa., które się do nas zgłosi.

Zarządzanie funduszami zamkniętymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Zarządzanie funduszami zamkniętymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy tworzą fundusze i zarządzają nimi. Mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produktami finansowymi – funduszami, oszczędnościami i inwestycjami.

 

Informacja
Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla realizacji celów biznesowych i społecznych.