Kalkulatory PPK

mężczyzna robiący notatki

Kalkulatory PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pozwalają na zaoszczędzenie dodatkowych środków na spokojną emeryturę. Samodzielne próby policzenia kapitału, który będzie zgromadzony w ramach PPK, wiążą się jednak zwykle z licznymi trudnościami. Trzeba bowiem korzystać ze skomplikowanych wzorów matematycznych, przez co ryzyko popełniania błędu jest bardzo duże. Na szczęście można korzystać ze specjalnych narzędzi w tym zakresie, czyli kalkulatorów PPK.

Gdzie można policzyć, ile zaoszczędzi się na emeryturę w ramach PPK?

Kalkulator PPK udostępnia Polski Fundusz Rozwoju w Portalu PPK https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html  Jest to najbardziej precyzyjny kalkulator uwzględniający założone stopy zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania czy zakładany roczny wzrost wynagrodzeń.

Jakie dane uzupełnia się w kalkulatorze PPK?

W kalkulatorze PPK dostępnych jest wiele opcji.  Wypełnia się w nim przede wszystkim takie dane, jak:

  • wiek osoby przystępującej do PPK (w latach),
  • obecne wynagrodzenie brutto,
  • dodatkowa, dobrowolna miesięczna wpłata uczestnika PPK (od 0 do 2%, obok podstawowej wpłaty w wysokości 2% wynagrodzenia brutto),
  • dodatkowa, dobrowolna miesięczna wpłata od pracodawcy (od 0 do 2,5% obok podstawowej wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto),
  • wiek, do którego chce się oszczędzać w ramach PPK,
  • procentowa wysokość jednorazowej wypłaty po zakończeniu oszczędzania,
  • planowany okres wypłaty pozostałej części środków (w latach).

Możliwości jest tutaj zatem wiele i w zależności od potrzeb, można wybrać wariant, który będzie najlepszy w konkretnym przypadku. Już sam fakt, że w ramach PPK można odkładać od 3,5 do 8% wypłaty, sprawia, że środki zgromadzone w ramach PPK mogą mieć istotny wpływ na jakość życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Jak działa kalkulator PPK?

Po wpisaniu odpowiednich danych i kliknięciu przycisku „Oblicz” kalkulator PPK wyświetla dane na temat sumy oszczędności, które mogą zostać zgromadzone na koncie PPK, a także wysokości wypłaty jednorazowej oraz miesięcznych wypłat z PPK.

Oprócz tego można uzyskać bardzo szczegółowe informacje na temat wysokości środków wpłaconych przez pracownika oraz pracodawcę, a także środków dopłaconych w ramach PPK przez państwo. Bardzo cenną informacją będzie również ta o sumie zgromadzonych środków przy wydłużeniu okresu oszczędzania od dwóch do pięciu lat dłużej. Pozwoli to na podjęcie właściwych decyzji w kwestii gromadzenia pieniędzy w PPK.

Inną ważną funkcją kalkulatora jest możliwość wyliczenia, ile procent powinniśmy odkładać, żeby po osiągnięciu określonego wieku uzyskać pożądaną comiesięczną kwotę wypłat, lub opcja wyliczenia wieku, do jakiego należy oszczędzać, by uskładać określoną kwotę.

Dokonując kalkulacji oszczędności zgromadzonych w ramach PPK, trzeba wziąć pod uwagę to, że będzie to jedynie obliczenie szacunkowe, które może różnić się od uzyskanych rzeczywistych oszczędności. Kalkulatory PPK bazują bowiem na prognozowanych danych dotyczących stopy zwrotu z inwestycji (które mogą się różnić w zależności od tego, jak fundusz będzie zarządzał środkami w ramach PPK) oraz prognozy rocznego wzrostu wynagrodzenia.

Ponadto należy wziąć pod uwagę to, że w życiu zdarzają się również takie sytuacje jak zmiana pracy czy też choroby, które mogą w znaczący sposób wpływać na wysokość środków gromadzonych w PPK. Na tej podstawie warto dokonać kilku różnych kalkulacji, dzięki którym będzie można poznać symulację różnych przypadków.