Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

 

Stoisz przed wyborem instytucji do zarządzania PPK? Potrzebujesz wiedzy jak podpisać umowę i rozpocząć oszczędzanie w PPK? Razem możemy oszczędzać na przyszłość. Poznaj nas.

Planujesz ekspansję i rozwój swojego biznesu poza granicami Polski? Razem możemy więcej. Porozmawiajmy o Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

 

Zachęcamy do skorzystania z formularza. Prosimy o podanie danych umożliwiających nam kontakt zwrotny. 

 

Nasze biuro

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

Infolinia PFR: 800 800 120

Dziennikarzy prosimy o kontakt e-mailowy: pfrtfi@mc.com.pl

KRS: 0000486060

NIP: 1070027625

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486060. Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, w całości wpłacony.