Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Miejsce pracy: Warszawa

Termin zgłoszeń: 12.07.2024 r.

Zgłoszenia: rekrutacja@pfrtfi.pl

Główne zadania:

 • Wsparcie przy prowadzeniu baz danych z informacjami dotyczącymi projektów inwestycyjnych, w tym m.in. prognoz płynności, wycen lokat funduszy i spółek portfelowych funduszy, schematów projektów, komentarzy cyklicznych;
 • Sporządzanie raportów i analiz cyklicznych oraz bieżących, w tym m.in. raportów z portfela i monitoringu lokat, ocena analiz wstępnych i wstępnych wniosków inwestycyjnych projektów inwestycyjnych, ocena analiz końcowych i końcowych wniosków inwestycyjnych ocena aktualizacji analiz końcowych i końcowych wniosków inwestycyjnych;
 • wsparcie zespołu przy przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby Komitetu Inwestycyjnego.

Oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości Excela;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dobrej organizacji pracy i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywności, dbałości o szczegóły, otwartości na współpracę;
 • znajomości podstawowych zasad działania rynku kapitałowego.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia szerokiego i unikalnego doświadczenia w gronie doświadczonych pracowników,
 • możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na uczelni, 
 • mentoring i wsparcie od doświadczonych pracowników.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@pfrtfi.pl.

W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Stażysta/stażystka w Departamencie Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko.

W przypadku wyrażenia chęci, aby Twoje dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie zgłoszeń rekrutacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia”.

Informacja od pracodawcy/ administratora danych:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: kontakt@pfrtfi.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO).

Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które rekrutujesz, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na takie przetwarzanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, (b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń, (c) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych według wymogów ogłoszenia), Administrator danych przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator danych przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Twojej kandydatury na wybrane stanowisko.

Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl 

 

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji