No alt text available for image

Tomasz Bartmiński

Członek Zarządu ds. Ryzyka

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 860) oraz doradcy inwestycyjnego (nr 164), a także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

W PFR TFI odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej kariery zawodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w obszarze zarządzania ryzykiem, jak i zarządzania funduszami, które zdobywał w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz domach maklerskich, m.in. w NN Investment Partners TFI, TMS Brokers, DWS Polska, Deutsche Asset Management, Skarbiec TFI. Odpowiadał m.in. za zarządzanie ryzykiem całkowitym portfeli inwestycyjnych i analizę performance, nadzór nad limitami ryzyka i systemami ich monitorowania, analizę ryzyka wyceny i przygotowanie modeli wyceny aktywów, tworzenie i dostosowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem.  

Dzięki wieloletniej pracy w renomowanych instytucjach finansowych posiada bogatą wiedzę na temat dostępnych na rynku instrumentów, produktów finansowych i technik inwestycyjnych, co umożliwia mu identyfikację związanych z nimi ryzyk i efektywne dopasowanie profilu ryzyka do możliwości i oczekiwań klientów.

Interesuje się problematyką zrównoważonego rozwoju oraz nowymi technologiami w finansach, w tym rozwiązaniami typu robo-doradztwo.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu

Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 roku wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu Business Gate w kategorii „Najlepszy Menedżer”. Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home&Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.

No alt text available for image

Piotr Kuba

Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych

Dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obszarze zarządzania funduszami i aktywami, w tym ponad 18 lat w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu rozwoju menedżerów „Management” organizowany przez ICAN Institute oraz Harvard Business School.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji