No alt text available for image

Annemarie Dalka

Dyrektor Inwestycyjna w Departamencie Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Ekspertka w zakresie inwestycji kapitałowych, w szczególności typu Private Equity (PE). Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. Związana z Grupą PFR od kwietnia 2017 roku, odpowiadała za opracowanie i wdrożenie szeregu strategicznych projektów, w tym nagrodzonego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych za profesjonalne i spełniające  najwyższe międzynarodowe standardy pierwszego polskiego funduszu inwestującego w fundusze PE.

Zanim dołączyła do Grupy PFR, przez sześć lat pracowała w BNP Paribas w Londynie, początkowo w bankowości inwestycyjnej - w zespołach fuzji i przejęć, rynków kapitału dłużnego oraz instrumentów pochodnych, a następnie w ramieniu zarządzającym aktywami.

Absolwentka Zarządzania Strategicznego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz programu Masterclass in Private Equity w London Business School – jednej z najbardziej prestiżowych uczelni biznesowych na świecie. 

Regularnie angażuje się w inicjatywy edukacyjne, prowadzi gościnne wykłady na uczelniach oraz międzynarodowych konferencjach.

ZOBACZ TAKŻE

Daniel Zegadło

Zarządzający Portfelem Instrumentów Dłużnych w PFR TFI S.A.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji