Daniel Zegadło

Daniel Zegadło

Zarządzający portfelem instrumentów dłużnych

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23-letnim doświadczeniem na rynku finansowym.

Karierę zawodową rozpoczynał jako fixed income dealer w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie pracował w IBP BANK Polska S.A. oraz Credit Lyonnais Bank Polska S.A. jako dealer instrumentów stopy procentowej, gdzie brał udział w tworzeniu od podstaw wydziału odpowiedzialnego za obrót instrumentami skarbowymi. W Departamencie Skarbu Kredyt Banku zarządzał pozycją skarbowych instrumentów dłużnych, a także długoterminowej stopy procentowej w złotówce oraz walutach krajów rozwiniętych. Przez kilka lat związany był także z grupą Raiffeisen, w której pełnił m.in. funkcję dealera dla całej grupy, w zakresie obrotu obligacjami skarbowymi. W latach 2013-2014 pracował w Credit Agricole Bank Polska S.A., gdzie zajmował się instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej. W latach 2014-2019 pracował w Noble Funds TFI S.A. jako zarządzający m.in. subfunduszem Noble Fund Obligacji.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji