Marcin Ciesielski

Marcin Ciesielski, ACMA, CGMA, CIIA

Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Z rynkiem kapitałowym związany od początku kariery zawodowej. Pracował w BNP Paribas, a następnie w PFR TFI, gdzie odpowiadał za nadzorowanie portfeli funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym private equity/venture capital, oraz zarządzanie inwestycjami własnymi funduszy w spółki publiczne. Od 2022 r. zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz Certified International Investment Analyst (CIIA). Członek CIMA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
 

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji