No alt text available for image

Zbigniew Głuchowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Ekspert w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z bogatym doświadczeniem inwestycyjnym w międzynarodowym środowisku. Z sukcesem zrealizował ponad 50 inwestycji bezpośrednich w kilkunastu krajach, odpowiadając za wszystkie etapy procesu inwestycyjnego – od analizy biznesplanów, przez negocjowanie umów inwestycyjnych i wyceny, aż po kierowanie projektami z poziomu członka zarządu. Jest autorem założeń strategicznych dla Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI, który wspólnie z polskimi firmami inwestuje w zagraniczne spółki zależne.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, stypendysta programu Tempus na Danmarks Tekniske Universitet, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia MBA prowadzone przez SGH wspólnie z University of Minnesota.

ZOBACZ TAKŻE

Mariusz Świacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także licencję doradcy inwestycyjnego nr 364 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji