No alt text available for image

Izabela Sajdak, CFA

Zarządzająca Funduszami w PFR TFI S.A.

Ekspertka w zarządzaniu funduszami dłużnymi składającymi się ze skarbowych i korporacyjnych papierów wartościowych. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodą Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2017 roku.

Pracowała m.in. dla BPS TFI, Santander Bank Polska, Credit Suisse w Londynie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 294 oraz desygnację CFA. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Zbigniew Głuchowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej Absolwent Politechniki Warszawskiej, stypendysta programu Tempus na Danmarks Tekniske Universitet, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia MBA prowadzone przez SGH wspólnie z University of Minnesota.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji