No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%. Od 2012 roku zarządzał także dobrowolnym funduszem emerytalnym, którego aktywa były inwestowane na wielu rynkach od USA przez Europę Zachodnią po region Europy Środkowej i Wschodniej w różnego typu instrumenty finansowe. Stopa zwrotu osiągnięta w okresie zarządzania wyniosła 32,5%. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 638 oraz maklera papierów wartościowych nr 3183. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Finanse i Bankowość.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji