Marcin Deręgowski

Zarządzający funduszami

Ekspert w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, wyceny wartości akcji oraz zarzadzania aktywami z blisko 12-letnim doświadczeniem.

Karierę rozpoczynał jako analityk akcji w Millennium DM. W latach 2010-2017 pracował w Nordea PTE, kolejno na stanowiskach młodszego analityka akcji, analityka akcji i zarządzającego funduszem. W tym okresie zarządzany przez niego OFE wypracował 72,5% stopę zwrotu dla swoich klientów, plasując się wielokrotnie w czołowej trójce rankingów rocznych OFE, a także zajmował czołowe miejsca w zestawieniu trzyletnich stóp zwrotu OFE. Następnie do października 2019 r. zarządzał funduszem w Aegon PTE.

Ukończył ekonomię (specjalność finanse) na Politechnice Radomskiej.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji