No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający Funduszami w PFR TFI S.A.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI. W PFR TFI tworzył i z sukcesem realizował pierwsze inwestycje PFR Funduszu Funduszy FIZ - pierwszego w Polsce, zarządzanego lokalnie funduszu inwestującego w fundusze typu Private Equity.

Od 2018 r. członek komitetu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie uczestniczył w procesie planowania i wdrażania projektu PPK. Koordynował projekt i przygotowywał procesy inwestycyjne dla Funduszy Zdefiniowanej Daty w PFR TFI. Absolwent Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunku Finanse i Bankowość. W 2013 roku uzyskał desygnację CFA.

ZOBACZ TAKŻE

Izabela Sajdak

Izabela Sajdak, CFA

Zarządzająca Funduszami w PFR TFI S.A.

Ekspertka w zarządzaniu funduszami dłużnymi składających się ze skarbowych i korporacyjnych papierów wartościowych. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodą Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2017 roku.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji