No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI. W PFR TFI tworzył i z sukcesem realizował pierwsze inwestycje PFR Funduszu Funduszy FIZ - pierwszego w Polsce, zarządzanego lokalnie funduszu inwestującego w fundusze typu Private Equity.

Od 2018 r. członek komitetu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie uczestniczył w procesie planowania i wdrażania projektu PPK. Koordynował projekt i przygotowywał procesy inwestycyjne dla Funduszy Zdefiniowanej Daty w PFR TFI. Absolwent Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunku Finanse i Bankowość. W 2013 roku uzyskał desygnację CFA.

ZOBACZ TAKŻE

Daniel Zegadło

Daniel Zegadło

Zarządzający funduszami

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Absolwent Finansów i Bankowosci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji