PPK w innych państwach

globus flagi państw

PPK w innych państwach

Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stało się faktem. Ustawa wprowadzająca tę instytucję obwiązuje już od 1 stycznia 2019 roku.

Rozwiązanie to ma zmotywować i zachęcić Polaków do gromadzenia oszczędności przez czas aktywności zawodowej, które następnie będą wypłacane ratalnie uczestnikom PPK po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Na gromadzenie środków pieniężnych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będą składać się uczestnicy, podmioty zatrudniające oraz państwo.

Dzięki temu osoby zdecydowane na oszczędzanie w PPK mogą liczyć na wypłaty, które będą uzupełniały wysokość miesięcznego świadczenia emerytalnego.

PPK – rozwiązanie, które świetnie sprawdziło się w innych państwach

Problem niskich świadczeń emerytalnych nie dotyczy tylko Polski. Dlatego w wielu innych państwach zostały stworzone rozwiązania, dzięki którym powstały dodatkowe systemy oszczędzania, właśnie po to, by zwiększyć wysokość dostępnych środków finansowych po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Przykładem takiego rozwiązania jest Wielka Brytania. W państwie tym osoby po osiągnięciu konkretnego wieku mają obowiązek uczestnictwa, czyli de facto oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach tzw. filarów emerytalnych, które są odpowiednikiem polskich Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Gromadzenie środków pieniężnych w ten właśnie sposób w Wielkiej Brytanii dotyczy osób, które ukończyły 22 lata. Natomiast obowiązek uczestnictwa w filarach emerytalnych kończy się wraz z osiągnięciem 65. roku życia. 84 proc. pracujących Brytyjczyków zdecydowało się wziąć udział w programie oszczędnościowym.

Warto również zauważyć, że konieczność dodatkowego oszczędzania na emeryturę istnieje wyłącznie w stosunku do osób, które pracują na pełny etat lub na część etatu. Z tej możliwości nie skorzystają więc osoby, które wykonują pracę na innej podstawie.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje również w Danii, programy nazywają się ATP i należą do niego niemal wszyscy obywatele powyżej 16. roku życia, którzy przepracowali minimalnie 9 godzin tygodniowo. Pracownicy odprowadzają miesięczne składki na swoje konto.

Jak widać, Dania zachęca do odkładania na emeryturę bardzo młode osoby, pracujące dorywczo. Tamtejszy system przewiduje, że co miesiąc na indywidualnym koncie pracownika będą gromadzone środki, które w 1/3 zostaną przekazane właśnie przez pracowników, natomiast w pozostałej części przez pracodawców.

System dodatkowego oszczędzania, w ramach którego na pracodawcy spoczywa obowiązek przekazywania większej części środków, funkcjonuje również w Holandii.

Rozwiązanie przyjęte w Polsce

Analizując ustawę wprowadzającą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe, bez trudu można zauważyć, że polski ustawodawca skorzystał z rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują choćby w wymienionych wyżej państwach. Oczywiście nie oznacza to bezpośredniego zapożyczenia. W Polsce bowiem podmiot zatrudniający i osoba zatrudniania co miesiąc mogą odprowadzać na indywidualne konto w ramach PPK środki w tej samej wysokości.

Jeśli uczestnik PPK zdecyduje się wyłącznie na opłatę podstawową, wówczas będzie wpłacał co miesiąc przynajmniej 2 % swojego wynagrodzenia, natomiast pracodawca przy opłacie podstawowej – 1,5 % wynagrodzenia będącego podstawą ustalania wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne.

Ponadto państwo będzie miało obowiązek corocznie dopłacać na indywidualne konto każdego uczestnika PPK kwotę w wysokości 240 złotych. Polska ustawa przewiduje również, że uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne i dotyczyć będzie określonego kręgu osób pracujących, które ukończyły 18 lat, w tym wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.