Poznaj korzyści, jakie daje PPK

PPK zostało zaprojektowane jako system, który przyniesie korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów – pracowników, pracodawców i państwa.

W pierwszej kolejności na PPK zyskają pracownicy, bo to z myślą o nich został zaprojektowany program. Pracownicze Plany Kapitałowe zapewniają uczestnikom liczne bonusy. Do wpłat pracowniczych swoje wpłaty dokładają pracodawca i państwo, dzięki czemu pracownicy oszczędzają więcej i szybciej niż w przypadku innych form oszczędzania na przyszłość.

Dużym atutem jest też prostota programu – pracownik nie musi znać produktów inwestycyjnych i wybierać strategii, ponieważ zrobi to za niego instytucja finansowa.

Ponadto środki zgromadzone na rachunku PPK są w pełni prywatne, dlatego – w razie potrzeby – mogą być wykorzystane w dowolnym momencie, np. w przypadku choroby lub jako wkład własny przy zakupie domu czy mieszkania.

Na wprowadzeniu PPK skorzystać mogą również pracodawcy. Składki, które wpłacą na indywidualne konta pracowników, są formą podwyżki odroczonej w czasie. Dzięki temu pracodawcy mają do dyspozycji nowy instrument motywowania i nagradzania pracowników.  Dodatkowo wpłaty pracodawcy na PPK są kosztem uzyskania przychodu i nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

Co szczególnie istotne z perspektywy pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe to wyraz odpowiedzialności za pracowników i ich rodziny. Oprócz tego, możliwość podwyższenia składki podstawowej może być dodatkowym wyróżnikiem budującym wizerunek dobrego pracodawcy, co jest szczególnie istotne w kontekście uwarunkowań rynku pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają też szereg korzyści dla gospodarki. Wszystkie środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane, a to oznacza nowy strumień kapitału. Doświadczenia innych państw, w których funkcjonują podobne programy pokazują, że PPK zapewnią napływ lokalnego kapitału, który będzie inwestowany w podmioty gospodarcze. To przełoży się na ich szybszy rozwój, a co za tym idzie – lepszą sytuację ekonomiczną w kraju.

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Korzyści dla pracownika

No alt text available for image

Wpłaty od pracodawcy, dopłaty od państwa

No alt text available for image

Automatyczny zapis, dobrowolność uczestnictwa

No alt text available for image

Prywatność i dziedziczenie środków

No alt text available for image

Wypłata 25% środków po osiągnięciu 60. roku życia, reszta w 120 miesięcznych ratach

No alt text available for image

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

No alt text available for image

Możliwość wcześniejszej wypłaty w sytuacji choroby lub jako wkład własny do kredytu hipotecznego

Korzyści dla pracodawcy

No alt text available for image

Pozytywny wizerunek na rynku pracy

No alt text available for image

Wpłaty zwolnione ze składek emerytalnych i rentowych

No alt text available for image

Lojalność i łatwiejsze pozyskiwanie pracowników

No alt text available for image

Poniesione wydatki są kosztami uzyskania przychodu

No alt text available for image

Element realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

No alt text available for image

Obowiązki administracyjne przeniesione na instytucję finansową

Korzyści dla państwa

No alt text available for image

Zwiększenie obiegu kapitału w gospodarce

No alt text available for image

Inwestycje i rozwój gospodarczy

No alt text available for image

Wzmocnienie systemu emerytalnego

No alt text available for image

Pozytywnie postrzegane przez inwestorów zagranicznych

No alt text available for image

Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków

No alt text available for image

Pracownicy będą mogli korzystać ze zgromadzonych środków przed 60. r.ż., w sytuacji jakie opisuje ustawa, np. na zakup mieszkania i domu lub podczas choroby.

no alternative text available

PRYWATNOŚĆ I WYPŁATA ŚRODKÓW

Środki gromadzone przez pracownika w ramach PPK stanowią jego własność prywatną. To oznacza, że pracownik może nimi swobodnie dysponować. Środki te podlegają także dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

 

Środki zgromadzone dzięki uczestnictwu w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wypłacane po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia, niezależnie od płci. 

 

25% tych środków na wniosek pracownika zostanie wypłacona jednorazowo. Pozostała część środków ma być przekazywana w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Można również zrezygnować z jednorazowej wypłaty. Wówczas wszystkie środki zostaną przekazane w ratach. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji