Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to pierwszy tak kompleksowy i powszechny system długoterminowego oszczędzania finansowany przez pracodawców, pracowników i państwo. To także program solidarności i odpowiedzialności społecznej. Oszczędności w PPK są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. Celem PPK jest wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków. 

Po trzech kwartałach funkcjonowania PPK w dużych firmach postanowiliśmy zbadać, jak program oceniają uczestnicy PPK.

Co badaliśmy?

no alternative text available

Jakie metody oszczędzania wybierają Polacy?

Czy badani odkładają dodatkowo na emeryturę, czy liczą tylko na emeryturę z ZUS? Jakie są postrzegane wady i zalety poszczególnych form oszczędzania?

no alternative text available

Jak Polacy postrzegają PPK?

Czy PPK postrzegane są jako forma odkładania na emeryturę? Czy badani znają PPK i skąd czerpią wiedzę na ich temat? Jak oceniane są podstawowe założenia PPK?

no alternative text available

Co zachęca do udziału w PPK?

Jaka jest partycypacja? Co przekonuje Polaków do oszczędzania w PPK? Jakich zachęt oczekują osoby, które zrezygnowały z programu? 

 

no alternative text available

Pandemia a postawy wobec oszczędzania

Czy pandemia zmieniła nastawienie do oszczędzania i finansów osobistych? Jak zmieniły się zachowania finansowe Polaków w trakcie ostatnich miesięcy?

Mimo powszechnego przekonania, że emerytura z ZUS będzie niska, Polacy wykazują umiarkowane zainteresowanie dodatkowymi metodami oszczędzania na przyszłość, wybierając zazwyczaj dobrze znane, ale mało efektywne produkty finansowe.  Motywacja do oszczędzania zmienia się wraz z wiekiem. Dla młodszych emerytura jest wciąż odległą perspektywą, a ich uwagę pochłaniają bieżące wydatki i plany takie jak np. zakup mieszkania czy założenie lub powiększenie rodziny. Wraz z wiekiem i osiąganiem życiowej stabilizacji troska o środki finansowe na emeryturę wyraźnie rośnie.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Celem, który przyświecał nam podczas badania, było poznanie metod oszczędzania na emeryturę, postrzeganych zalet i wad różnych metod gromadzenia i inwestowania środków (w tym PPK), a także motywów, którymi kierują się pracownicy decydujący o pozostaniu w PPK, jak również motywów, które skłaniają do wypisania się z programu.

Chcesz poznać wyniki badania? Kliknij w poniższy przycisk.

Masz więcej pytań? Chcesz wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie lub jednostce sektora finansów publicznych?  Zapraszamy do kontaktu z zespołem ekspertów PPK. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji