Fundusze zdefiniowanej daty

spotkanie biznesowe

Fundusze zdefiniowanej daty

Czym są fundusze zdefiniowanej daty?

Fundusze zdefiniowanej daty umożliwiają zmianę profilu ryzyka inwestycyjnego funduszu wraz z wiekiem uczestników funduszu. Uczestnik w młodym wieku ma przypisany stosunkowo wysoki poziom ryzyka, co można zobrazować wysokim udziałem instrumentów udziałowych.

Z wiekiem uczestnika i wraz ze wzrostem środków zgromadzonych w funduszu poziom ryzyka inwestycyjnego jest zmniejszany m.in. poprzez obniżenie udziału instrumentów udziałowych.

W okresie wypłaty, czyli po osiągnięciu przez fundusz jego zdefiniowanej daty ryzyko inwestycyjne jest obniżane w celu ochrony zgromadzonych środków i zapewnienia realizacji wypłat zleconych przez uczestnika.

Każda instytucja prowadząca PPK musi posiadać kilka funduszy dostosowanych do wieku uczestników.

Co się będzie działo z oszczędnościami wpłaconymi na PPK?

Gromadzone na rachunkach PPK środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Dlatego reguły inwestowania oszczędności są szczegółowo opisane w ustawie.