Odkryj nowe horyzonty biznesu!

W dobie dynamicznych zmian rynkowych bezpośrednie inwestycje zagraniczne stają się motorem napędowym rozwoju gospodarczego oraz kluczowym narzędziem budowania silnej, nowoczesnej gospodarki i pozwalają przedsiębiorstwom uwolnić ich potencjał, przyspieszając wzrost biznesu.

Inwestycje zagraniczne otwierają możliwości związane m.in. z dostępem do nowych rynków zbytu i ich dywersyfikacją, co w efekcie pozwala na zwiększenie przychodów i ograniczenie ryzyka. Jednocześnie każda inwestycja jest też dla przedsiębiorców wyzwaniem organizacyjnym i finansowym – zwłaszcza w warunkach dużej zmienności i niepewności gospodarczej.

Dane rynkowe wskazują, że polskie inwestycje zagraniczne systematycznie rosną, jednak jako kraj wciąż nie wykorzystujemy w pełni naszych możliwości. Więcej od polskich firm inwestują konkurenci nie tylko z Niemiec czy Francji, ale także z Czech, Słowenii czy Węgier. 

Zrozumienie szans i wyzwań, jakie niosą ze sobą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jest kluczowe dla skutecznej strategii międzynarodowego rozwoju. Dlatego raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowany przez nas wspólnie z naszymi partnerami PwC Polska i KUKE to spojrzenie w przyszłość. Dostarczając rzetelnych, wielowymiarowych analiz rynkowych i wskazując na warte rozważenia kierunki inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji, chcemy inspirować przedsiębiorców do tego, by potrafili odważnie i skutecznie na arenie międzynarodowej wykorzystywać te atuty, które stanowią o sile naszej gospodarki - elastyczność, innowacyjność i zdolność do tworzenia kreatywnych rozwiązań.

2023 to kolejny już rok, w którym światowa gospodarka mierzy się z poważnymi wyzwaniami, co nie pozostaje bez znaczenia także dla przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wymagające otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne sprawia, że rośnie wpływ kluczowych trendów na globalne procesy gospodarcze i decyzje biznesowe przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należą nearshoring, transformacja energetyczna i rewolucja cyfrowa czy wzrost protekcjonizmu.

Jestem przekonany, że w tak dynamicznym otoczeniu gospodarczym możemy odnaleźć przestrzeń, która pozwoli rozwijać polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Taką przestrzeń otwiera dziś przed naszymi firmami m.in. region Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Bliższe nam geograficznie i kulturowo kraje CEE, jak i mniej oczywiste, ale szybko rosnące rynki azjatyckie cechuje duża odporność na zawirowania gospodarcze i geopolityczne oraz wysoki potencjał biznesowy, przez co mogą stanowić atrakcyjne kierunki ekspansji dla polskich inwestorów.

Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI

Jak wykorzystać raport?

Raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” zawiera kompleksową analizę potencjalnych szans biznesowych uwzględniającą czynniki makroekonomiczne, geopolityczne i dynamiczne zmiany w światowej gospodarce. To cenny materiał dla dziennikarzy i ekspertów zajmujących się tematyką bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz firm, które już inwestują za granicą, a także tych, które dopiero planują lub rozpoczynają międzynarodową ekspansję kapitałową. 

Raport obejmuje:

no alternative text available

Analizę kluczowych trendów rynkowych

Współczesny krajobraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych kształtują globalne trendy i zjawiska gospodarcze. Analiza rynku i przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że w ostatnim czasie wzrosło znaczenie kilku trendów, wśród których należy wymienić: nearshoring, zieloną transformację i rewolucję cyfrową oraz rosnący protekcjonizm. 

no alternative text available

Wyniki badań z przedsiębiorcami

Opracowując raport, przeprowadziliśmy badanie na próbie 240 dużych i średnich przedsiębiorstw z dwóch grup: tych, które w różnej formie inwestują na rynkach zagranicznych, a także tych, które do tej pory nie prowadziły ekspansji. Dzięki temu porównaliśmy ich podejście do inwestycji zagranicznych, a także poznaliśmy ich plany w obszarze biznesu zagranicznego.

no alternative text available

Ranking kierunków inwestycyjnych

W raporcie wytypowaliśmy najbardziej perspektywiczne, choć nie zawsze oczywiste kierunki ekspansji. W tej edycji skoncentrowaliśmy się na regionie CEE i Azji, które wykazał się szczególną odpornością w obliczu gospodarczych skutków pandemii oraz wojny w Ukrainie. Zidentyfikowaliśmy zarówno kraje, w których polskie firmy są już mocno obecne i zainwestowały powyżej 100 mln euro, jak i te, których potencjał jest jeszcze nie do końca przez nie odkryty.

Co wyróżnia nasz raport?

Wyodrębnienie różnych grup rynków

Podział rankingu na kraje znane oraz nieznane polskim przedsiębiorcom w celu dostarczenia różnorodnych argumentów inwestycyjnych.

Wielowymiarowa analiza

Metodologia opracowania rankingu uwzględnia różne podejścia w celu dostarczenia jak najbardziej trafnych wyników.

Uwzględnienie kierunków z CEE i Azji

W analizie uwzględniliśmy atrakcyjne kierunki inwestycyjne zarówno z Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Azji.

Przejrzysta analiza

Zastosowana metodologia jest przystępna i przejrzysta, aby ułatwić interpretację wyników i umożliwić odtworzenie rankingu w czasie.

Chcesz zapoznać się z opracowaniem? Kliknij w poniższy przycisk i pobierz raport.

Raport jest dostępny również w angielskiej wersji językowej. Możesz go pobrać tutaj

Masz więcej pytań związanych z raportem? Zastanawiasz się nad rozpoczęciem inwestycji zagranicznych i poszukujesz finansowania? Zapraszamy do kontaktu z zespołem Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN.

„Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” to nasz czwarty raport poświęcony tematyce bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi innymi opracowaniami na temat ekspansji zagranicznej, wróć na stronę Centrum wiedzy

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji