szkolenia PPK

Zapraszamy na prezentację online oferty PFR TFI w zakresie PPK.

Przygotowaliśmy prezentację, podczas której nasi eksperci przedstawią szczegółowe informacje na temat oferty PFR TFI na zarządzanie i prowadzenie PPK, warunków współpracy oraz korzyści, jakie czekają na pracodawców, którzy wybiorą PFR TFI.Wybierz dogodny termin i sprawdź, co przygotowaliśmy. 

Dlaczego warto nawiązać współpracę z PFR TFI?

PFR TFI posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu powierzonych środków. Obecnie zarządzamy łącznie 16 funduszami inwestycyjnymi. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, stworzyliśmy bogatą ofertę, którą kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz inwestorów instytucjonalnych.

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

AKTUALNOŚCI

No alt text available for image

Wzmacniamy rozwój gospodarczy Polski.

Zapewniamy Polakom skuteczne narzędzia do oszczędzania.

Budujemy przyszłość na solidnych fundamentach.

KOMENTARZE RYNKOWE

no alternative text available

PPK dla osób 55+ lat - czy warto przystąpić?

Zgodnie z zasadami PPK do programu automatycznie zapisywane są osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Nie oznacza to jednak, że w PPK nie mogą oszczędzać pracownicy w starszym wieku. Osoby w wieku 55-70 lat mają możliwość przystąpienia do PPK. Warunkiem uczestnictwa jest co najmniej trzymiesięczny staż pracy w miejscu zatrudnienia. Aby zostać uczestnikiem PPK, należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. We wniosku prócz danych osobowych oraz danych pracodawcy należy zawrzeć informacje o tym, że chcemy, aby w naszym imieniu i na naszą rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Wzór takiego wniosku znaleźć można na stronie www.pfrtfi.pl w zakładce PPK-Centrum wiedzy. Po dostarczeniu deklaracji do pracodawcy stajemy się pełnoprawnym uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

15 stycznia 2021, Monika Andrzejczyk

no alternative text available

Umowa o zarządzanie PPK w samorządzie

Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym to jeden z kluczowych punktów wdrażania programu. Od momentu jej podpisania pracodawca rozpoczyna współpracę z wybraną instytucją finansową. Już niebawem proces uruchomienia programu rozpoczną jednostki samorządu terytorialnego, które przystępują do PPK w czwartym – ostatnim etapie. Jak powinny przygotować się do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

23 grudnia 2020, Monika Andrzejczyk

no alternative text available

PPK dla każdego, a zwłaszcza dla kobiet

W Pracowniczych Planach Kapitałowych oszczędza już przeszło 1,5 mln uczestników. Łącznie na swoich rachunkach zgromadzili już przeszło 2 miliardy złotych – a to wynik zaledwie po 3 kwartałach funkcjonowania PPK. Dzięki oszczędzaniu w PPK trzydziestolatek, który zarabia obecnie 4000 zł brutto, może zgromadzić środki, które pozwolą mu po 60 urodzinach wypłacić jednorazowo przeszło 30 tysięcy złotych oraz przez 10 lat co miesiąc ponad 960 zł.

14 grudnia 2020, Ewa Małyszko

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji