PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO IAT FI

 • Upewnij się, że jesteś na właściwej stronie logowania.
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikonka zamkniętej kłódki - sygnalizuje ona, że strona jest zabezpieczona certyfikatem z szyfrowanym połączeniem.
 • Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa - klikając dwukrotnie w ikonkę kłódki sprawdzisz, czy zakupu certyfikatu dokonał PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
 • Uważnie czytaj komunikaty i powiadomienia pojawiające się w trakcie logowania i korzystania z serwisu.
 • Stosuj bezpieczne hasło - unikaj prostych do odgadnięcia haseł słownikowych oraz haseł zawierających imiona, nazwiska, daty urodzenia, łatwe do odgadnięcia sekwencje (np. qwerty, 12345678). Upewnij się, że w przeglądarce wyłączona jest funkcja zapamiętywania haseł internetowych. Okresowo zmieniaj hasło.
 • Nie stosuj tego samego hasła do innych serwisów, usług i poczty elektronicznej.
 • Chroń dane do logowania (login i hasło) - zachowaj dyskrecję wprowadzając dane uwierzytelniające do serwisu.
 • Nie loguj się do serwisu na ogólnie dostępnych i niesprawdzonych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych, hotelach. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
 • Po zalogowaniu nie odchodź od komputera, po zakończeniu pracy z serwisem - wyloguj się i zamknij przeglądarkę.
 • Korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco je aktualizuj - w szczególności system operacyjny, program antywirusowy oraz przeglądarkę internetową.
 • Stosuj program antywirusowy oraz zaporę sieciową (Firewall).
 • Zapewnij bezpieczeństwo fizyczne urządzeń służących do logowania przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Pamiętaj! Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości przerwij korzystanie z serwisu i skontaktuj się z naszym konsultantem telefoniczne pod numerem 22 539 26 11.
Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji