PFR Biznest FIZ

No alt text available for image

PFR Biznes FIZ został stworzony z myślą o innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.

Czym jest Fundusz?

PFR Biznest FIZ to fundusz funduszy, którego beneficjentami są innowacyjne spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.Mogą to być dwa rodzaje przedsiębiorstw – takie, które:

 • nie prowadzą działalności na żadnym rynku (Grupa A),

 • prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży (Grupa B).

Strategia funduszu polega na inwestowaniu poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne) współpracujących z Aniołami Biznesu, którzy przekazując swoje doświadczenie i kompetencje oraz środki smart money, zwiększają szanse finansowanych spółek na komercyjny sukces.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Inwestorzy Prywatni

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Zasilanie innowacyjnych MŚP w kapitał wraz z Aniołami Biznesu

2  

Budowa i rozwów: ekosystemu: Aniołów Biznesu, zespołów zarządzających, koinwestujących z Aniołami Biznesu,

3  

Tworzenie i rozwój najlepszych standardów na rynku Aniołów Biznesu, w tym standardów procesów syndykacyjnych.

Jak wygląda finansowanie PFR Biznest FIZ?

Fundusz finansuje spółki przez inwestycje kapitałowe Pośrednika Finansowego (funduszu koinwestycyjnego) w koinwestycji z Aniołami Biznesu w proporcji:

 • 50% inwestuje Pośrednik Finansowy (fundusz koinwestycyjny),
 • pozostałe 50% wkładu pochodzi od Aniołów Biznesu.

Obszar działania

Finansowanie mogą otrzymać spółki, które mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Firmy-beneficjenci mogą mieć formę spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej.

No alt text available for image

Fundusz realizuje inwestycję w ciągu 8 lat: 4 lata przypadają na okres inwestycyjny, a kolejne cztery to etap faza wychodzenia z inwestycji przez fundusz. Termin każdego z etapów może zostać wydłużony o 2 lata.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Udział PFR Biznest FIZ może wynosić od 5 do 49% wartości udziałów spółki.

Pojedyncza spółka może pozyskać do 4 mln zł w proporcji:

 • 50% wkładu Pośrednika Finansowego (fundusz koinwestycyjny) oraz

 • 50% wkładu Aniołów Biznesu.

Jak działa proces inwestycyjny w PFR Biznest FIZ?

 • PFR Biznest tworzy razem z Aniołami Biznesu tzw. Pośrednika Finansowego, czyli fundusz koinwestycyjny dla danego naboru. Taki fundusz można utworzyć w jednym z dwóch modeli: koinwestycyjnym lub niekoinwestycyjnym.

 • PFR Biznest przekazuje środki do wysokości 50% kapitalizacji funduszu. Pozostałe 50% przekazują Aniołowie Biznesu.

 • W swojej 50% części wkładu PFR Biznest FIIZ przekazuje maksymalnie 96% kapitalizacji – pozostałe 4% wnosi podmiot zarządzający.

Model koinwestycyjny

Członkowie Zespołu Podmiotu Zarządzającego funduszem jednocześnie inwestują jako Anioły Biznesu.

No alt text available for image

Model niekoinwestycyjny

Członkowie Zespołu Podmiotu Zarządzającego funduszem nie są Aniołami Biznesu.

No alt text available for image
no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Więcej szczegółów na temat funduszu PFR Biznest FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem - PFR Ventures

Typ funduszu:

Fundusz funduszy

Wejścia kapitałowe

Maksymalna kwota inwestycji w pojedyncza spółkę może wynosić do 4 mln złotych – w proporcji 50% wkład pośrednika finansowego i 50% wkład Aniołów Biznesu

Środki do dyspozycji:

258 mln złotych

Okres inwestycyjny:

8 lat

Profil funduszu:

Finansowanie innowacyjnych spółek we wczesnym etapie rozwoju udzielane przez pośredników finansowych we współpracy z Aniołami Biznesu

Proces inwestycyjny:

Otwarta selekcja pośredników finansowych współpracujących z Aniołami Biznesu realizowana przez PFR Ventures

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1451

Skrócona nazwa funduszu

PFR Biznest FIZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji