Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw powstał przede wszystkim z myślą o spółkach działajacych w sektorze przemysłowym. 

Czym jest Fundusz?

Fundusz jest przeznaczony głównie dla spółek z sektora przemysłowego działających na rynku polskim, ale może inwestować również w sektorze usługowym.

Beneficjentami mogą być już działające przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie w swojej branży, a ich model biznesowy i technologie dotychczas sprawdziły się na rynku.

Na szczególnie zainteresowanie mogą liczyć podmioty, którym:

 • już udało się zdobyć znaczącą pozycję rynkową w swojej branży lub

 • które wykazują znaczny potencjał wzrostu.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Firmy o silnej pozycji rynkowej
 • Firmy z potencjałem wzrostu

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw

2  

Zwiększenie zdolności firm do wdrażania nowych technologii

3  

Przygotowanie firm do wdrażania nowoczesnych produktów

Jak wygląda finansowanie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw?

W ramach funduszu istnieją trzy sposoby finansowania:

 • obejmowanie nowych lub nabywanie już istniejących akcji lub udziałów spółek kapitałowych,

 • obejmowanie obligacji, w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje,

 • udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom, w które fundusz już jest zaangażowany kapitałowo.

Obszar działania i wymogi prawne:

Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach, które mają siedzibę w Polsce, generują zasadniczą część przychodów na rynku polskim lub są powiązane z polską gospodarką w inny sposób.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało istotne znaczenie biznesowe – ze względu na pozycję rynkową lub potencjał rozwoju – dla całej branży w Polsce, w regionie lub na świecie.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny:

Inwestycje planowane są w perspektywie od 5 do 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres inwestycji może zostać wydłużony nawet do 20 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Zaangażowanie Funduszu może wynosić  od 10% do 50% kapitału zakładowego.

Co zrobić, aby uzyskać finansowanie?

Pierwszym krokiem jest przedstawienie swojego projektu.

Fundusz analizuje te informacje oraz projekty. Na ich podstawie decyduje o formie i możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu!

no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści:

 • Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera do inwestycji,

 • skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Funduszu,

 • elastyczny wybór formy inwestycji,

 • pozyskanie środków o docelowej wartości nawet do 300 mln zł,

 • relatywnie długi horyzont współpracy,

 • jasne i zrozumiałe zasady.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1168

Skrócona nazwa funduszu

FIPP FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji