Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał z myślą o współfinansowaniu projektów tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub podległe im spółki, a także partnerów w projektach PPP.

Środki pozyskane z funduszu pozwalają samorządom realizować projekty związane z potrzebami  społeczności lokalnych. Dzięki temu władze lokalne mają wpływ na rozwój infrastruktury w regionach. Co ważniejsze – są to projekty dopasowane do specyfiki lokalnej społeczności.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Partnerzy w projektach PPP

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Wzmacniamy procesy rozwoju w skali kraju przez unowocześnianie bazy infrastrukturalnej na poziomie lokalnym lub regionalnym.

2  

Naszym celem jest zapewnianie równomiernego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

3  

Obok projektów strategicznych w skali kraju uwzględniamy także lokalne potrzeby rozwoju.

Formy finansowania: Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą pozyskać środki z funduszu przekazując mu udziały, akcje lub obligacje w spółkach samorządowych. Samorząd może przekazać w użytkowanie lub wydzierżawić Funduszowi akcje czy udziały spółek komunalnych. Fundusz może zaangażować się we współfinansowanie w modelu Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

Obszar działania

Zakres współfinansowania projektów jest bardzo szeroki i obejmuje takie obszary, jak:

 • wodociągi i kanalizacja,
 • sektor ciepłowniczy,
 • gospodarka odpadami,
 • lotniska regionalne,
 • transport miejski,
 • kolejowe przewozy regionalne,
 • infrastruktura drogowa,
 • infrastruktura społeczna.

Samorządy mogą także pozyskać środki na obiekty: infrastruktury sportowej, infrastruktury wspierającej biznes czy infrastruktury miejskiej.

No alt text available for image

Czas realizacji inwestycji przez : do 20 lat. Czas ten może ulec skróceniu, jeśli fundusz zakończy istnienie przed upływem maksymalnego terminu.

Ważne informacje

Inwestycja funduszu w PEWIK Gdynia w ramach programu „Pakiet dla Miast Średnich”: https://mediapfr.prowly.com/46534-fundusz-inwestycji-samorzadowych-pfr-inwestuje-w-gdynski-pewik

no alternative text available

Najważniejsze korzyści

JST  mogą uzyskać wiele korzyści dzięki współpracy z Funduszem – do najważniejszych należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość skorzystania z finansowania Funduszu na cele statutowe JST lub Spółki będącej własnością JST,
 • inwestycja do 120 mln zł.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Pierwszym etapem jest kontakt z firmą zarządzającą portfelem funduszu, czyli PFR TFI. Można to zrobić za pośrenictwem infolinii lub przez formularz kontaktu. Samorządy dokonują wyboru Funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1169

Skrócona nazwa funduszu

FIS FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji