Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał z myślą o współfinansowaniu projektów tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub podległe im spółki, a także partnerów w projektach PPP.

Środki pozyskane z funduszu pozwalają samorządom realizować projekty związane z potrzebami  społeczności lokalnych. Dzięki temu władze lokalne mają wpływ na rozwój infrastruktury w regionach. Co ważniejsze – są to projekty dopasowane do specyfiki lokalnej społeczności.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Partnerzy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Wzmacniamy procesy rozwoju w skali kraju przez unowocześnianie bazy infrastrukturalnej na poziomie lokalnym lub regionalnym.

2  

Naszym celem jest zapewnianie równomiernego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

3  

Obok projektów strategicznych w skali kraju uwzględniamy także lokalne potrzeby rozwoju.

Formy finansowania: Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą pozyskać środki z funduszu przekazując mu udziały, akcje lub obligacje w spółkach samorządowych. Samorząd może przekazać w użytkowanie lub wydzierżawić Funduszowi akcje czy udziały spółek komunalnych. Fundusz może zaangażować się we współfinansowanie w modelu Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

Obszar działania

Zakres współfinansowania projektów jest bardzo szeroki i obejmuje takie obszary, jak:

 • wodociągi i kanalizacja,
 • sektor ciepłowniczy,
 • gospodarka odpadami,
 • lotniska regionalne,
 • transport miejski,
 • kolejowe przewozy regionalne,
 • infrastruktura drogowa,
 • infrastruktura społeczna.

Samorządy mogą także pozyskać środki na obiekty: infrastruktury sportowej, infrastruktury wspierającej biznes czy infrastruktury miejskiej.

No alt text available for image

Czas realizacji inwestycji przez fundusz: do 20 lat. Czas ten może ulec skróceniu, jeśli fundusz zakończy istnienie przed upływem maksymalnego terminu.

no alternative text available

Najważniejsze korzyści

JST  mogą uzyskać wiele korzyści dzięki współpracy z Funduszem – do najważniejszych należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość skorzystania z finansowania Funduszu na cele statutowe JST lub Spółki będącej własnością JST,
 • inwestycja do 120 mln zł.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Pierwszym etapem jest kontakt z doradcami z zespołu PFR SA, który zarządza funduszem. Można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub przez formularz kontaktowy. Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1169

Skrócona nazwa funduszu

FIS FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji